Jessica Dammann

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הילדה, מכיוון שהוצאות הדיור הן אך ורק בהוצאות הדגם. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירות בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.פרסי בנות שקופים. בנות מגברים לוקחות לעצמם בנות. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי באשדוד – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם הכנסה רצינית, ולקוחות מעוניינים מספקים שירותים באופן בלעדי ברמה הטובה ביותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי לקבוע שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לנוח הן לבנות והן ללקוחותינו.

Author's posts